HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พล.ต.ท.ธนายุตม์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม 3) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่ง

วันนี้(วันอังคารที่ 21 พ.ค. 67) เวลา 14.00 น.พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิชรอง ผบ.ตร.(กม) มอบหมายให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม 3) เป็นประธาน
“การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่ง ที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)”

โดยมี พล.ต.ท.อภิชาติ สุริบุญญา ผบช.กมค./กรรมการ พ.ต.อ.ธนาทิศ วงศ์วัยรักษ์ รอง ผบก.อก.จต./กรรมการ พ.ต.อ.สำเริง วุ่นสั่งทำ รอง ผบก.อธ./กรรมการ พล.ต.ต.วิทยา เย็นจิตต์ ผบก.คด./กรรมการ พ.ต.อ.ชาติชาย ตันติวุฒิวร
รอง ผบก.วน./กรรมการ นายนพดล เภรีฤกษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา/กรรมการ นายวิรัตน์ สุดใจ
นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ./กรรมการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร