HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าฯ แปดริ้ว พาเดิน-วิ่ง-สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญของโลก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 05.30 น. ที่สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ (หน้าพระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันพระใหญ่ และส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข โดยมีนักวิ่ง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดฉะเชิงเทราจัดขึ้นโดยความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเดิน – วิ่งสมาธิ บำเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรม เป็นปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา ในโอกาสนี้ โรงเรียน เจ ที เชฟ ไดร์ฟวิ่ง ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 70,000 บาท ด้วย

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข มีการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันวิสาขบูชา เป็นกิจกรรมที่ร่างกายเคลื่อนไหวในขณะที่จิตสงบ ส่งผลให้การเดินหรือวิ่งมีประสิทธิภาพ ทำให้อารมณ์สดชื่น แจ่มใส ลดความวิตกกังวลและคลายเคลียด ซึ่งนอกจากใช้ในกิจกรรมครั้งนี้แล้ว ยังสามารถนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ “สุขภาพกายที่ดี ต้องมาจากสุขภาพใจที่ดีด้วย” ดังนั้นกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้จึงเป็นการฝึกสมาธิ สามารถนำใจกับกายมาอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานของจิตใจที่สงบ และก้าวเดินอย่างมีสติ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา