HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลวังน้ำเย็นจัดแข่งขันกีฬาคาดเงินสะพัดในพื้นที่ 40 ล้านบาท

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังน้ำเย็น พร้อมด้วยนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567 “วังน้ำเย็นเกมส์ 5” ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น พร้อมด้วยคณะนักกีฬา ตัวแทนทั้ง 9 จังหวัด และจับสลากเลือกสายของกีฬาแต่ละประเภท

นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังน้ำเย็น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนให้แต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และปีนี้ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ“วังน้ำเย็นเกมส์ 5” เนื่องจากมีประสบการณ์ มีความพร้อมทั้งสถานที่และบุคลากร ที่สามารถบริหารจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนได้ดี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จะบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วต่อไป

ด้าน นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ และจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งสิ้น 6,560 คน จะแข่งขันในระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2567 ที่ สนามกีฬาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น โดยมีกีฬาทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา 11 ประเภท ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล เปตอง วอลเล่ย์บอลและกีฬาชนิดอื่นๆ ซึ่งแต่ละชนิดกีฬาแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 รุ่น ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ เก้าห่วงคล้องประสานใจ กีฬานักเรียนท้องถิ่น เป็นหนึ่ง”

“คาดว่าการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีนักกีฬา ทีมงาน ผู้ติดตามเข้ามาในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นเกือบหมื่นคน จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอวังน้ำเย็นและการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วให้คึกคักอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร จึงอยากให้ทุกที่เตรียมความพร้อมต้อนรับ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตลอด 10 วันในการจัดการแข่งขัน รวมทั้งร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน คาดว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ ประมาณ 40 ล้านบาท” นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าว

 

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว