HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“กต.ตร.เมืองแปดริ้ว” จับมือ “ตำรวจ” ร่วมขับเคลื่อนภาระกิจ ตามนโยบายของ ก.ต.ช.

วันที่ 23 พ.ค.67 นายประชา คล้ายสิงห์ ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค2 ประธาน กต.ตร. สภ.เมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฐพล อะกะเรือน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา (กต.ตร.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายมานัส โท้เป๋า ประธานที่ปรึกษา กต.ตร. นายสายันต์ สมวัน นายธนิต เสริมชีพ รองประธาน กต.ตร. นายสุพจน์ สกุลธรรม กำนันสัมพันธ์ จันทมาศ นายปราโมทย์ กาญจนะ นายเอกชัย แก้วบุญตรี นายไพโรจน์ โกศลเรืองนนท์ นายพงษ์พันธ์ แก้วกงพาน นายพนา ศรีสุข กต.ตร. เพื่อติดตามการทำงานของโรงพัก ให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฎิบัติหน้าที่ ในการนี้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่นประจำเดือนพฤษภาค จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุม สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

นายประชา เปิดเผยว่า คณะกต.ตร. มีหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ การบริหารงานตำรวจ สำหรับ คณะ กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้เร่งยกระดับการบริการประชาชนของโรงพัก โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในปรับปรุงการบริการ พร้อมให้บริการประชาชนทุกท่าน ออกแบบอุปกรณ์หรือส่วนเสริมในทำงานรูปแบบสมัยใหม่ ติดแอร์ พัฒนาการทำงานให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ประทับใจ ท่านที่ไปติดต่อที่โรงพักจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการคัดเลือกตำรวจในแต่ละงาน ที่ปฏิบัติงานดีเด่น มอบใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสด ให้ทุกเดือน

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา