HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” ขอเชิญเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย ชิงถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ตลาดทรัพย์สินฯ (ท่าไข่) จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และหน่วยงานภาคี จัดงานแถลงข่าวการประกวด ร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง โครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยมีนางสาวอภิรดี เงินวิจิตร รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อดีตนายกสภาสตรีแห่งชาติ นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด พันเอก สราญ มังคละโยธา รองเจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ร่วมแถลงข่าว

“ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากกรมดุริยางค์ทหารบก และมีศิลปินรับเชิญร่วมขับร้องเพลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการประกวดครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีสำหรับเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากจะได้รับประสบการณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในวงการเพลงอย่างยาวนาน อาทิ อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ คุณเทวัญ ทรัพย์แสนยากร
นักดนตรีชื่อดัง ร่วมด้วยนักร้องชื่อดังอีกมายมาย อาทิ คุณทศพล หิมพานต์ คุณรุ่ง สุริยา คุณมนต์สิทธิ์ คำสร้อย
คุณดาว มยุรี

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์สนับสนุนให้เยาวชนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งอาจจะนำไปใช้ในการศึกษา และเป็นอาชีพได้ในอนาคต จึงได้ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการประกวดร้องเพลงและการแสดงด้าน ศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดดังกล่าว โดยเริ่มจากจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแห่งแรก เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความพร้อมหลายด้าน รวมถึงมีตลาดทรัพย์สินฯ (ท่าไข่) ซึ่งเปิดเวทีการแสดงเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มาแสดงความสามารถเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ สำนักงานทรัพย์สินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการประกวดร้องเพลงนี้จะเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แสดงความสามารถ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพิ่มพูน ทักษะการขับร้องเพลงจากคณะครู และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไป”

โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และบูรณาการส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนให้สมัครเข้าร่วมโครงการ การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยสถานที่ ในวัน เวลา ที่จัดกิจกรรม และอำนวยความสะดวกการจราจรโดยรอบ เป็นต้น

การเปิดรับสมัคร แบ่งเป็น 2 รอบ คือ ประเภทเพลงลูกทุ่ง รับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน2567 และประเภทเพลงลูกกรุง รับสมัครวันที่ 1-15 กันยายน 2567 คุณสมบัติผู้เข้า ประกวดบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 18 ปี มีภูมิลำเนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือนักเรียนระดับไม่เกิน มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและ เกียรติบัตร มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท แบ่งเป็น ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลชมเชย 10,000 บาท รางวัลความสามารถพิเศษ 10,000 บาท และ เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกท่าน ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจเยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย หรือโทร. 0 2787 6887 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา