HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พระอาจารย์ จ่อย วัดสามัคคีบรรพต จัดมอบทุนการศึกษาแก่หน่วยงานราชการและนักเรียนในเขตอำเภอสัตหีบกว่า 500 ทุน

วันที่ 24 พ.ค.67 ที่วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่หน่วยงานและนักเรียนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยท่านเจ้าคุณ พระวชิรคุณากร รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้นำหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และท่านผู้มีเกียรติ ร่วมมอบทุนให้แก่นักเรียน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

 

โดยทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้แบ่งเป็นทุนบำเพ็ญประโยชน์ ตามเจตนารมณ์ ของโรงพยาบาลในเขตอำเภอสัตหีบ จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท ได้แก่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ และ รพ.สัตหีบ กม.10 ทุนวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี จำนวน 50,000 บาท ทุนระดับวิทยาลัย จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ทุนให้นักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอสัตหีบ ทุนละ 500 บาท จำนวน 250 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน ทุนละ 700 บาท จำนวน 20 ทุน, ทุนละ 300 บาท จำนวน 200 ทุน ซึ่งพระครูเกษมกิตติโสภณ (อ.จ่อย) กล่าวว่าเงินที่นำมามอบเป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้มาจากการทำบุญของญาติโยมที่มาบริจาคซื้อดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระภายในวัดสามัคคีบรรพตแห่งนี้