HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เกษตรกรเลี้ยงวัวโคบาลบูรพา เรียกร้อง ส.ส.เพื่อไทย ช่วยเหลือ หลังแจกวัวไม่มีคุณภาพ

(25 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน นายสรวงศ์ เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระแก้ว เขต 3 และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เดินทางไปพบกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค จากโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว ” ที่มีสมาชิกมากกว่า 6000 คน ภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูง หลังตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและแพะ ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะโคที่มีการจัดส่งจากภาครัฐ เป็นโค ที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้เกษตรกร ต้องรับภาระเป็นหนี้ จากโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ ตกครัวเรือนละประมาณ 200,000 บาทเป็นอย่างน้อย
” อย่างเช่นเกษตรกรผู้เลี้ยงโค จากโครงการโคบาลบูรพา ของอำเภอโคกสูงและอำเภออรัญประเทศ ยอมรับว่า ที่เดินทางมาในวันนี้ ก็เพราะต้องการให้ ส.ส. ในพื้นที่ นำปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกรไปสะท้อนให้กับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” หาทางช่วยเหลือเร่งด่วน เพราะโครงการดังกล่าว ถือว่า เป็นโครงการที่ดีช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง แต่ปัญหาคือ การแจกจ่ายโคให้กับชาวบ้านครัวเรือนละ 5 ตัว รวมทั้งเงินปลูกสร้างโรงเรือนอีก 50,000 บาท รวมแล้วเป็นหนี้ครัวเรือนละประมาณ 200,000 บาท กลับสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงให้เกษตรกร เพราะการแจกจ่ายโคไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกษตรกรไม่มีเงินใช้หนี้ตามกำหนด ซึ่งในวันนี้ นายทองสา ถาวรสาลี ประธานสหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง เป็นตัวแทนเกษตรกร มอบหนังสือให้กับนายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.ในพื้นที่ เพื่อนำปัญหาดังกล่าวไปสะท้อนให้กับผู้นำรัฐบาลโดยตรง

โดยรายละเอียดในหนังสือ ต้องการความช่วยเหลือใน 4 เรื่อง คือ 1.ให้กรมปศุสัตว์งดเว้นการดำเนินคดีอาญาและแพ่งกับเกษตรกร ตลอดจนส่งเจ้าหน้าที่ไปเร่งรัดหนี้สินและให้เกษตรกรทำสัญญายอมรับสภาพหนี้ เพราะก่อนหน้านี้ กรมปศุสัตว์เคยดำเนินคดีกับเกษตรกรมาแล้ว 2.ให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานตรวจสอบการจัดซื้อโคแม่พันธุ์ แพะแม่พันธุ์และแพะพ่อพันธุ์ของกรมปศุสัตว์มีความโปร่งใสหรือไม่ 3.ภาพรวมโครงการโคบาลบูรพา ไม่ก่อให้เกิดรายได้และกลับเป็นการสร้างภาระให้กับเกษตรกรเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น จึงอยากให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมปศุสัตว์ยกหนี้ให้เกษตรกร เนื่องจากความผิดพลาดในการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และ 4.เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐ สนันสนุนเงินทุนช่วยเหลือเพื่อทำแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ หรือ พิจารณาเลิกกิจการของสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง คือ สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร อรัญประเทศ และโคกสูง

 

ด้าน นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.จังหวัดสระแก้ว เขต 3 เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า เป็นการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งหลังจากทีมงานได้รับข้อมูลจากเกษตรกรแล้ว จะนำปัญหาไปพูดคุยนอกรอบกับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนจะนำเข้าไปอภิปรายในสภา โดยปัญหาโครงการโคบาลบูรพาของจังหวัดสระแก้ว ภาพรวมเกษตรกรทั้งโครงการกว่า 6,000 คน เป็นหนี้รวมแล้วกว่า 350 ล้านบาท ส่วนใหญ่เรียกร้องให้ภาครัฐยกหนี้ให้เกษตรกร และห้ามดำเนินคดีชาวบ้าน ในฐานะ ส.ส.พื้นที่ จะนำปัญหาเหล่านี้ไปหาทางช่วยเหลือเกษตรกรให้เร็วที่สุด

ในปี 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ 907,500,000 บาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการโคบาลบูรพาในพื้นที่ประสบภัยแล้งของจังหวัดสระแก้ว 3 อำเภอ คือ วัฒนานคร อรัญประเทศ และโคกสูง มีการแจกจ่ายโคแม่พันธุ์ให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการมากกว่า 6,000 ราย รายละ 5 ตัว รวมแล้วมีโคแม่พันธุ์ที่แจกไปแล้ว มากกว่า 30,000 ตัว ราคาโคแม่พันธุ์ที่ระบุในสัญญาตกตัวละ 29,900 บาท ส่วนแพะแม่พันธุ์ (โครงการก่อนหน้านี้) มีเกษตรกรร่วมโครงการ 100 ราย แจกจ่ายรายละ 30 ตัว ราคาที่ระบุในสัญญา แพะแม่พันธุ์ตกตัวละ 2,900 บาท แต่กลับไม่มีการระบุในสัญญา ทำให้เกษตรกรมองว่า โครงการโคบาลบูรพาของจังหวัดนั้น มีการทุจริต หรือไม่ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กลับเป็นเกษตรกร ระดับรากหญ้าที่ต้องรับภาระหนี้ ป้าป้อมก็เป็นอีกคนหนึ่ง ที่คุณแม่ของตน มีชื่อในเอกสารในการรับงัว แต่ ก็ไม่ได้รับมา เคยไปสอบถามกับทางอำเภอในปี 2560 แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ จนถึงปัจจุบันนี้จึงเดินทางมาพบกับ ส.ส นายสรวงศ์เทียนทอง ก็อยากให้ท่านช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ” ส่วนคุณป้าคำสอน ก็เป็นอีกรายหนึ่งที่ได้วัวไม่มีคุณภาพ และขอฝากรัฐบาลให้ช่วยเบาๆหนี้ ลงมาหน่อย ถึงจะไม่ 100% ลงมาครึ่งนึงก็ยังดี แต่ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากให้ยกเลิก โครงการนี้ไปเลย คนแก่จะได้ไม่ตายง่ายเพราะเป็นทุกข์กันเหลือเกิน ยาย คำสอน กล่าวว่า

 

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว