HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พระเทพสิทธิวิมลเจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 54ปี 2ต้นโพธิ์ทรงปลูก ณ วัดหุบกะพง

วันที่ 26พ.ค.67 พระครูวิธารวัชรพงศ์ เจ้าอาวาสวัดหุบกะพง ได้จัดงานสมโภช 2ต้นโพธิ์ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงปลูก และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ54ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค15 เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครบรอบ 54ปี 2ต้นโพธิ์ทรงปลูก พร้อมด้วย พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเจ้าคณะภาค 12 พระเถรานุเถระอำเภอชะอำ นายฤกษ์ อยู่ดี สส.เพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วย ผู้ช่วย สส.เพชรบุรี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน และชาวบ้านหุบกะพง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วัดหุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โดยคณะพระสงฆ์ได้สวดเจริญชัยมงคลคาถา ผู้เข้าร่วมงานได้ถวายปัจจุปัจจัยไทยธรรม ประธานได้นำพระเถรานุเถระ ร่วมกันกันปะพรหมน้ำมนต์ 2ต้นโพธิ์ทรงปลูก เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ลานโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นโพธิ์ ณวัดหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2513 ท่ามกลางข้าราชบริพาร และไพร่ฟ้าประชาชนเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมในพระบารมี ซึ่ง2ต้นโพธิ์ดังกล่าว เป็นหน่อที่ได้มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยาประเทศอินเดีย สถานที่ที่เจ้าทรงตรัสรู้ โดยพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีในขณะนั้นเป็นผู้นำมา นับจาก พ.ศ.2513-2565 ตลอดระยะเวลา 52 ปี

ต้นโพธิ์สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาได้เจริญงอกงาม แตกกิ่งก้านสาขา แผ่ปกคลุมอาณาบริเวณวัด ให้ร่มเงาแก่หมู่นกกา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ต้นโพธิ์ทรงปลูกนอกจากได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว ยังมีข้าราชบริพารเดินทางไปเยี่ยมชม และบำรุงรักษาอยู่อย่างต่อเนือง ทางวัดได้พัฒนาเป็นพุทธอุทยานใต้ร่มพระบรมโพธิ์สมภาร” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานภาพเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นโพธิ์คู่พระบารมีมาประดิษฐานไว้ที่บริเวณโคนต้นโพธิ์ทรงปลูก เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานพระปณิธานต่อไป
บรรณรต จ.เพชรบุรี