HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันโรค

นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2567 โดยมีนาวาเอก ณรงค์ เอมดี ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ สวนร่วมใจ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งประกอบด้วย กำลังพลในสังกัด ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และครอบครัว และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว รวมจำนวน 200 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การสันทนาการ การเต้นแอโรบิกและการเดิน – วิ่ง ระยะทาง 3 กม.

และเป็นที่ทราบกันดีว่าวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมที่มีการแข่งขันสูงเพื่อการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนลืมให้ความใส่ใจดูแล สุขภาพของตนเองจนนำมาสู่การเจ็บป่วย ทั้งที่บางโรคไม่ใช่โรคติดต่อและเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดโรค
จากการขาดการออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรค

 

และหลังจากนั้น นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว และ นาวาเอก ณรงค์ เอมดี ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ร่วมกันตัดริบบิ้น เปิดสวนร่วมใจ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังทางเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วได้เข้ามาปรับปรุงให้สวยงาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มาใช้ออกกำลังกายและกิจกรรมต่างของชุมชน อีกด้วย