HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ฝึกให้พร้อม ทั้งร่างกาย จิตใจ และ ความรู้

ทัพเรือภาคที่1 โดย นาวาเอก อโศก ศรีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่1 เป็นประธาน เปิดการฝึก องค์บุคล ข้าราชการ และ ทหารกองประจำการ กองร้อยกองบังคับการทัพเรือภาคที่1 ประจำปี 2567 ในการฝึกประกอบด้วย การควบคุมการยิง เทคนิคการใช้เครื่องยิง การยิงปืนด้วยกระสุนจริง การต่อสู้ระยะประชิดด้วยมือเปล่า และ การฝึกทหารราบ ณ สนามยิงปืน หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นการฝึกเพื่อให้ข้าราชการและทหารกองประจำการ ในสังกัด ร้อย.บก.ทรภ.1 มีความรู้ในวิชาทหารราบ การรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วย การป้องกันตัว และมีความรู้ความชำนาญในการใช้อาวุธ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้กับทัพเรือภาคที่1 ต่อไป