HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 และรองเจ้าคณะ จ.ศรีสะเกษ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณมณฑลพิธีวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 โดยมี พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสำราญ พระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง และ รองเจ้าคณะจังหวัด พระเถรานุเถระ พระภิกษุทั้ง 22 อำเภอ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ ประชาชนเข้าร่วมพิธี ตลอดจนร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

โดยพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ได้แต่งตั้ง พระครูไพบูรณ์รัตนาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าาวาสวัดหงษ์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 พระศรีธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย วัดทุ่งสว่าง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ รูปที่ 3 พระครูวรธรรมคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังหิน วัดดวนใหญ่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ รูปที่ 4 พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยง วัดสว่างวารีรัตนาราม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ รูปที่ 5 พระครูศรีโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ วัดโพธิ์น้อย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะ พร้อมให้มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ตามที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย แต่งตั้ง ณ วันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2567 สมเด็จพระอริยวงศาคะตะญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ