HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

แหล่งปลูกทุเรียนใกล้เมือง สวนทุเรียนหลงรักเลย@บ้านน้ำคิว สดจากสวน อร่อย หวาน กลมกล่อม กลิ่นไม่แรง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปชมสวนไม้ผลของ อ.เมืองเลย ที่มีการปลูกไม้ผลหลายตำบลด้วยกัน พบว่า มีแหล่งปลูกไม้ผลจำนวนมากทั้ง เงาะ สับปะรด มะม่วง มังคุด มะไฟ ส้มโอ ส้มโขกุน ฝรั่ง ขนุนพันธุ์ดี จน ทาง อ.เมืองเลยร่วมกับ อบต.เสี้ยวฯ ต้องจัดงาน”ผลไม้เมืองเลย” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม้ผล รองรับตลาดเผยแพร่ความรู้เชิงเกษตรและการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งทุเรียนพันธุ์”หลง รัก เลย พันธุ์หมอนทอง “ ที่ถือได้ว่ามีรสชาติที่อร่อยอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดเลย ตัดสดจากสวน เกษตรกรตัดทุเรียนที่แก่เต็มที่ไม่มีทุเรียนอ่อนแน่นอน รสชาติหวาน กลมกล่อม กลิ่นไม่แรง เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนบนที่ราบสูงของจังหวัดเลย ซึ่งผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม นี้ จำนวนมาก

 

พบกับนางนงนุช สุขะ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนบ้านน้ำคิว ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย กล่าวว่า เกษตรกรบ้านน้ำคิวมีการปลูกทุเรียนพันธุ์หลง รัก เลย และพันธุ์หมอนทอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์หมอนทอง ในพื้นที่กว่า 300 ไร่ ตอนนี้สมาชิกทางกลุ่มมีจำนวน 12 ราย มีพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 30 ไร่ ผลผลิตในปีนี้คาดว่าจะมีประมาณ 30 ตัน ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม โดยราคาจำหน่ายหน้าสวน หลงลับแล กิโลกรัมละ 200 บาท หมอนทอง กิโลกรัมละ 180 บาท เกษตรกรตัดสดจากสวน ตัดทุเรียนแก่เต็มที่ ไม่มีทุเรียนอ่อน ซึ่งรสชาติทุเรียนบ้านน้ำคิว จะมีความหวาน กลมกล่อม กลิ่นไม่แรง พร้อมกันนี้ ยังมีเงาะเมืองเลย หวาน ร่อน กรอบ อร่อย ก็กำลังจะออกสู่ตลาดเช่นกันในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง facebook นงนุช&ลำไพสวนทุเรียนบ้านน้ำคิว

 

 

 

เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และแปลงใหญ่เงาะตำบลเสี้ยว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร (งบพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ 2566) ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร (ไม้ผล) โดยจังหวัดเลย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย) โดยมีแปลงของนางนงนุช สุขะ เป็นแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลของโครงการ ซึ่งจะมีการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการสวนไม้ผล การตลาด ใช้หลักการผลิตพืชในระบบ การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP)

 

 

 

 

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บ้านน้ำคิว ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าภูหงษ์ เทือกเขาภูหลวง โดยมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขา ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบายตลอดปี มีฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1,500 มิลลิเมตร ความชื้นอากาศมีความชื้นสูง ซึ่งอุณหภูมิที่เย็นสบาย ปริมาณน้ำฝนที่ชุก และความชื้นสูง เหมาะแก่การปลูกไม้ผลเมืองร้อน เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ช่วยให้ไม้ผลเจริญเติบโตได้ดี

โดนสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ได้จัดตั้งเป็นโครงการส่งเสริมการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตรมีกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเป็นแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรไม้ผล.

 

 

 

 

ข่าว/ภาพ บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย