HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดฝึกอบรมพนักงานบริการบนเรือท่องเที่ยว

วันที่ 27 พ.ค. 2567 ที่ห้องประชุมมุกอมร ภูเก็ตเพิร์ล นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูดร “พนักงานบริการบนเรือท่องเที่ยว” โดยมีคุณปรีชา ดีชู นายกสมาคมอาหารและเครื่องดื่มอันดามันตัวแทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 21 ภูเก็ตเข้าร่วม

นางวิรินทร์ตรา กล่าวว่า ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 21 ภูเก็ด, สภาอุดสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมอาหารและเครื่องดื่มอันดามันได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ในระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 นี้ซึ่ง “โครงการฝึกอบรมพนักงานบนเรือท่องเที่ยว” เป็นโครงการที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตในการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ ‘Marina Hub” จังหวัดภูเก็ดเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ภายใต้งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อสร้างบุคลากรที่จะสามารถบริการลูกค้าได้อย่างประสิทธิภาพและเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในอนาคต

ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว และต่อไป

ณัฐวุฒิ  ละอองสุวรรณ / จ.ภูเก็ต