HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว ผนึกกำลังระดมความคิดเห็น สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยา ในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม

28 พฤษภาคม 2567 ที่ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี ( สทช.) ได้นำภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
จาก บริษัททัวร์รายใหญ่ ของตลาดพัทยา นำข้อมูลมาใช้ในการปรับตัว ให้พัทยาเป็นเป้าหมายการเดินทางที่มีศักยภาพ ตรงตามความมุ่งหวังของนักเดินทาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายก 8 สมาคม และ 4 ชมรมด้านการท่องเที่ยว.
พร้อมด้วยบริษัททัวร์รายใหญ่ของตลาดชลบุรี อาทิ ตลาดจีน ตลาดอินเดีย, ตลาดเกาหลี , ตลารัสเชีย ,
ตลาดยุโรป เป็นต้น และมีผู้แทนภาครัฐ อาทิ ท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดชลบุรี , อบจ.ชลบุรี , เมืองพัทยา ,อพท.พัทยา และ สนามบินอู่ตะเภา

นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี กล่าวว่า ถึงแม้ พัทยา ชลบุรี จะเปลี่ยนแปลงไปมาก มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เหมาะกับกลุ่มครอบครัว มีกิจกรรมกีฬามากมาย อาทิ สนามกอล์ฟระดับโลกกว่า 20 สนาม ไม่เกินรัศมี 30 กม จากพัทยา,มีศูนย์การค้าชั้นนำ , สปา และร้านอาหารนานาชาติ แต่ผู้คนยังคง ติดอยู่กับภาพเดิม ว่าพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวกลางคืนเท่านั้น

ทั้งนี้ สมาพันธ์ฯ จึงจัดเวทีระดมความคิดเห็นครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญ บ.ทัวร์ DMC ในตลาดที่ มีโปรแกรมท่องเที่ยวพัทยาเป็นหลัก กระตุ้นความสนใจแก่นักเดินทางกลุ่มอื่นๆ ด้วย โดยนำเสนอการท่องเที่ยวชลบุรีที่ มีสินค้าที่ครบทุกความต้องการ ทั้งการท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์มากมาย อาทิ ศรีราชา บางแสน พนัสนิคม เป็นต้น ในส่วนภาครัฐจะได้ข้อมูลตรงจากผู้ซื้อ ในการนำไปปรับกิจกรรมการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เรามุ่งหวัง ปรับกิจกรรมต่างๆให้เหมะสมกับกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากขึ้นตามไตรมาส , ตามฤดูกาลที่เหมาะสม หรือปรับเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การจราจร ความสะอาดของน้ำทะเล เป็นต้น