HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ครั้งที่5 ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 30 พ.ค.ที่โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ครั้งที่5 ประจำปี พ.ศ. 2567

โดยนายอาคมเจตน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. จัดให้มีบริการฟรี ตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไป ถอนฟัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว แจกทรายอะเบทจำกัดลูกน้ำยุงลาย แจกพันธ์กล้าไม้ ตรวจรายการบัญชีทรัพย์สิน พร้อมให้คำปรึกษา เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และชำระค่าขยะ ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ขอเลขที่บ้าน บริการให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับคนพิการ บริการตัดผมฟรี โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มาร่วมออกหน่วยให้บริการ