HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาสังคม หลักสูตรสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ รุ่นที่ 2

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตรสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนดัดดรุณี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผอ.โรงเรียนดัดดรุณี พร้อมผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว คณะวิทยากร นำโดย ดร.สมพล เข็มกำเหนิด ผอ.ศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา ศูนย์ประสานกลางแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ ปัญหาเด็กติดเกมปัญหาการพนันออนไลน์ ปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกกัน (Bully) ในโรงเรียน และบนโลกไซเบอร์ (Cyber Bully) ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ปัญหาการค้ามนุษย์จากการใช้แรงงานเด็กการค้าประเวณีและการล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาการใช้เวลาว่างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และปัญหาสังคมอื่นๆได้และเป็นการสร้างทัศนคติทางสังคมที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยที่แฝงมากับสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ มีทักษะในการเข้าถึงสื่อสามารถใช้สื่อในทางที่มีประโยชน์รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อสื่อออนไลน์ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมท่ามกลางความหลากหลายได้ดีขึ้น

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา