HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เที่ยว สุขใจ ได้สุขภาพ ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกาญจนบุรี แบบ ONE DAY TRIP เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยว ของทัพนักกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่16 “เมืองกาญจน์เกมส์ “

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี ร่วมกับชมรมผู้บริการเวลเนส & สปา จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Kanchanaburi Weekday Special เที่ยว สุขใจ ได้สุขภาพ ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในวันธรรมดา วันจันทร์ – วันศุกร์ ให้นักท่องเที่ยวรับรู้คุณค่าของการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาที่จะได้รับสิทธิพิเศษและประสบการณ์สุดพิเศษในการเดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรี

 

นางจิตติมาพร นิลมัย ประธานชมรมผู้บริการเวลเนส&สปา จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เลขานุการคณะทำงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพื่อประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness  รองรับนักท่องเที่ยวโดยนำเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการนำจุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร วัฒนธรรม และของดีแต่ละพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกิดการท่องเที่ยวในมิติใหม่ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ซึ่งภายหลังจากการประชุมคณะทำงานคณะดังกล่าวของจังหวัดกาญจนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี ได้ร่วมกับชมรมผู้บริการเวลเนส&สปา จังหวัดกาญจนบุรี วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งมีแนวโน้มการมาใช้บริการในช่วงวันธรรมดา มากว่าในวันหยุด อีกทั้งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงวัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 “เมืองกาญจน์เกมส์” ระหว่างวันที่ 18-21 มิ.ย.2567 จึงได้จัดกิจกรรมสิ่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพในวันธรรมดา วันจันทร์ – วันศุกร์ ให้นักท่องเที่ยวรับรู้คุณค่าของการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาที่จะได้รับสิทธิพิเศษและประสบการณ์สุดพิเศษในการเดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรี

 

กิจกรรมการท่องเที่ยว Kanchanaburi Weekday Special เที่ยว สุขใจ ได้สุขภาพ นี้แบ่งออกเป็น 2 ทริปในแต่ละวันเพื่อความสะดวกต่อนักท่องเที่ยว ทริป 1 เริ่ม 08.00 น.-16.00 น. ทริปที่ 2 เริ่ม 13.00 น.-19.00 น. โดยนักท่องเที่ยวสามารถสแกนรับสิทธิพิเศษเที่ยววันธรรมดา จ่ายเพียง 390 บาท รับทันที แพ็คเกจมูลค่า 590 บาท จำนวนจำกัด 600 สิทธิ ใช้ได้ในวันที่ 17 – 21 มิ.ย. 67 และ 24 – 28 มิ.ย. 67 หรือเมื่อครบ 600 สิทธิ ส่วนเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง 2 ทริปนั้นจะนำชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ขึ้นสกายวอล์ค จิบกาแฟไร่คุณหญิง พร้อมพอกและสครับผิวด้วยกาแฟ ชุมชนสายเขียวอินทรีย์ และร่วมกิจกรรม ณ สุขภาพ ศรีชัยยะปุระ พร้อมสำรับอาหารพื้นถิ่นกาญจนบุรี