HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดโสธรวราราม วรวิหาร ร่วมกับกองพลทหารราบที่ 11 จัดพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่อาคารอเนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พล.ต.เอกอนันต์ เหมะบุตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11 เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วย พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีปลงผมนาคที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และประชาชน ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกำหนดดำเนินโครงการฯในระหว่างวันที่ 1- 15 มิถุนายน 2567
#ฉะเชิงเทรา #โครงการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา