HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่นครราชสีมา ฉลองครบรอบ 50 ปี เดินหน้าบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยแบบดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาเดินทางให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ และเซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ ผู้แทนเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้ร่วมกันเปิดงานฉลองครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลเซนต์เมรี่นครราชสีมา

 

 

 

 

ในโอกาสนี้ นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ได้พาผู้ร่วมงานเข้าเยี่ยมชมระบบแพทย์ทางไกล Saint Mary Telegraphic Medicine Solutions (STMS) ซึ่งเป็นการบริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยแบบดิจิทัล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเยี่ยมชมศูนย์ตรวจสุขภาพที่ปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย สวยงาม และครบวงจร เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย พร้อมทีมสหวิชาชีพให้บริการตามมาตรฐาน บริการด้วยใจ อบอุ่น เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ตามปรัชญาโรงพยาบาล “เรารักท่าน”

 

 

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่นครราชสีมา กำเนิดจากเซนต์เมรี่คลินิก ซึ่งบาทหลวง มารีอุส เบรย์ มิสชันนารีชาวฝรั่งเศส ได้มองเห็นความจำเป็นของการเปิดคลินิกเพื่อรักษาคนไข้ โดยเปิดเซนต์เมรี่คลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น พร้อมกับความต้องการที่จะต้องมีเตียงบริการรักษาผู้เจ็บป่วย จึงได้ขยายกิจการเป็นโรงพยาบาลในปี พ.ศ.2515 พระสังฆราชอาแลง วังกาแวร์ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วย 6 ชั้น และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2517 ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นเป็นลำดับ คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลฯ จึงอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาด 10 ชั้น ในปี พ.ศ.2542

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่นครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน ปัจจุบันบริหารงานโดยคณะบาทหลวงมิสซัง โรมันคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยมี มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และคณะกรรมการบริหาร.

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว ศรัณย์ วงศ์สารสิน ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา