HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดตราดจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมส่งมอบให้นายอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีที่สะพานข้ามแม่น้ำเวฬุ

จ.ตราด/เวลา 07.30 น.วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปลัดจังหวัดตราด นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนชาวตราดกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

หลังจากนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ได้กล่าวว่า ชาวตราดต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 ซึ่งในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตและพระบรมราชวินิจฉัยกำหนดตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว

เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 และแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นอเนกประการด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่น ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในกาสพระราชพิมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคพุทธศักราช 2567 เพื่อให้หน่วยงานกาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมทั้ง การแสดง และการละเล่นต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคมพุทธศักราช ๒๕๖๗

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล ไปทั่วทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงใดจงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

หลังจากนั้น ได้เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา จบแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ขึ้นไปรับธงตราสัญลักษณ์เป็นคนแรก และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นลำดับ 2 ต่อด้วยนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอและหัวหน้าส่วนระดับรองลงไป จบครบ

เวลา 07.39 น.ขบวนได้มาตั้งแถวที่หน้าศาลา 100 ปี ตราดรำลึก ที่มีประชาชนร่วมกิจกรรมรวม 500 คน และผู้ว่าราชดารจังหวัดตราดได้วิ่งธงนำขบวนผ่านสถานที่ต่างๆ และเลี้ยวขวาที่สามแยกโรงพยาบาลตราด เข้าสู่ถนนสุขุวิท และผ่านโรงพยาบาลกรุงเทพตราด และส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ช่วงแรกให้กับนายธนสาร เจริญสุข ปลัดจังหวัดรับช่วงต่อ ที่ปั๊มน้ำมันเข้าท่า และนายไพรัช สร้อยแสง นายอำเภอเกาะกูด มารับช่วงต่อเพื่อไปถึงจุดที่2 บริเวณ แขวงทางหลวงตราด ซึ่งระหว่างนั้นจะมีหัวหน้าส่วนราชการมารับช่วงต่อไปถึงหน้าอำเภอเขาสมิง และมีนายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอเขาสมิง รับต่อที่สามแยกทางไปอำเภอเกาะช้าง(แยกบางกระดาน) จาดนั้นมีนายอาวุธ ประวาศวิล นายกเทศบาลตำบลเขาสมิง,นายขุนแผน สว่างไสว นายกเทศบาลตำบลแสนตุ้งรับไม้ต่อถึงบริเวณบ้านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด เพื่อส่งมอบให้กับนายอำเภอขลุง จ.จันทบุรี ที่จะวิ่งข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเวฬุเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ ระหว่างทางจากแขวงทางหลวงตราดถึงอำเภอเขาสมิง และถึงบ้านท่าจอดมีฝนตกลงมาเป็นระยะๆ แต่นักวิ่งทุกคนยังอดทนวิ่งฝ่าสายฝนมาโดยตลอด

เวลา 12.30 น.ที่บริเวณวัดแสนตุ้ง นายอาวุธ ประวาศวิล รับธงแล้ววิ่งมาส่งมอบให้นายขุนแผน สว่างไสว วิ่งธงมามอบให้นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่วิ่งธงมาบริเวณเวทีบ้านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราดและมีพิธีส่งมอบให้กับนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ที่มีนายอำเภอขลุง และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาร่วมกว่า 300 คน เพื่อเดินทางผ่านอำเภอขลุง ซึ่งจะถึงที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ และอำเภอเมืองจันทบุรี ในช่วงเย็น และจะทำพิธีเฉลิมฉลองที่นี้ และในวันรุ่งขึ้นจ.จันทบุรีจะทำการเดินและวิ่งธงตราสัญลักษณ์เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองที่อำเภอแกลง จ.ระยองต่อไป

ทั้งนี้ ระหว่างทางจากแขวงทางหลวงตราดถึงอำเภอเขาสมิง และถึงบ้านท่าจอดมีฝนตกลงมาเป็นระยะๆ แต่นักวิ่งทุกคนยังอดทนวิ่งฝ่าสายฝนมาโดยตลอด