HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เจ้าของโรงแรมสัตหีบใจบุญ แจกเงิน 4 แสน พร้อมข้าวสาร กว่า1000 ชุด ให้ชาวบ้านทำบุญให้บรรพบุรุษ

วันที่ 2 มิ.ย.67 ที่โรงแรม สวอนเลค กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาย สุพิสิฐ และ นาง พรรณฑิตยา วิศรุตธำรงกุล ในฐานะ กรรมการ บริษัท ศิริศรีชุมพล จำกัด และเจ้าของโรงแรมสวอนเลค สัตหีบ พร้อมครอบครัวได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ อดีตเจ้าของโรงแรม สวอนเลค กม 10.พร้อมกับแจกข้าวสาร และเงินสดให้ประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ โดยมี บรรดาญาติๆครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ที่รู้จักมักคุ้น เข้าร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก

โดยในวันนี้ ครอบครัววิวัฒน์เพชรายุธ ได้นิมนต์พระสงฆ์ มาประกอบพิธีทางศาสนา และได้จัดให้มีการแจกทาน(ข้าวสาร) ให้กับผู้อยากไร้ในพื้นที่สัตหีบ จำนวน 1,000 ชุดและเงินสดจำนวนกว่า 400,000 บาท ซองละ400บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่อีกด้วย

นาย สุพิสิฐ วิศรุตธำรงกุล กล่าวว่า งานมหากุศลทิ้งกระจาดแจกทาน(ซิโกว)ครั้งนี้ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตและยัง เป็นประเพณีที่ชาวจีนได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ถือว่าเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นการทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของแต่ละครอบครัวตลอดจนเป็นการ ทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณผู้ไร้ญาติด้วยซึ่งในวันนี้ได้ทำบุญแจกข้าวสาร พร้อมด้วยเงิน ให้แก่พี่น้องชาวสัตหีบ ที่ประสบปัญหาความยากไร้ จำนวน 1,000 ชุด เงินสดซองละ 400 บาท 1,000 ซอง เป็นเงิน 400,000 บาท