HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผวจ.กาญจนบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ผวจ.กาญจนบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ก่อนส่งมอบธงฯ ให้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดต่อไป
วันนี้ (2 มิถุนายน 2567) เวลา 06.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ สมาคม ชมรม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวกาญจนบุรีทุกภาคส่วน พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดต่อไป

จากนั้น ขบวนผู้ร่วมกิจกรรมฯ เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 323 ไปยังโรงเรียนวิสุทธรังษี และเคลื่อนขบวนไปยังจุดเติมบุญ วัดลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และเดินทางผ่านบริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนธีรศาสตร์ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หลังจากนั้นเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทำการส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดราชบุรีต่อไป

“กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ มีรูปแบบการจัดกิจกรรม คือ กำหนดจัดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งสายการจัดกิจกรรมเป็น 10 สาย จำนวนธงสายละ 72 คันธง รวมจำนวน 720 คันธง โดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็น 1 ใน 10 จังหวัดต้นทาง โดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ทั้ง 10 เส้นทาง และส่งต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ครบทุกจังหวัด และมีกำหนดเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มายังกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567
กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี