HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(3 มิ.ย.) ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงาน นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพหน้าพระยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

 

 

จากนั้นประธานพิธีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม ประธานในพิธีกรวดน้ำ จากนั้นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 47 รูป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว