HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โครงการมหกรรมแก้หนี้ “สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่11 กระทรวงยุติธรรมช่วยท่านได้ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567

โครงการมหกรรมแก้หนี้ “สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่11 กระทรวงยุติธรรมช่วยท่านได้ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่อบจ.กาญจนบุรี ปรึกษาปัญหาเรื่องหนี้สิน”

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสริภาพ กรมบังกับคดี กยศ.และสถาบันการเงิน จัดงานมหกรรมไกล่เกลื่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน

ภายได้ชื่อ “โครงการมหกรรมเเก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 11 และมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้ผู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือนประจำปีงบประมาณ พ ศ. 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการจัดงานครั้ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิด เช่าซื้อ ลิสซิ่ง ที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์ฟ้องหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระหนี้ตามสัญญา ได้เข้ามาไกล่เกลี่ย เจรจา ปรึกษา และหาข้อยุติแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน แทนการฟ้อง โดยไม่เสียคำไว้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 034 510 342 หรือ สายด่วนยุติธรรม โทร 111 กด 77 และกรมบังคับคดี โทร 1111 กด 79

ศูนย์ข่าวภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี