HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จิตอาสาศรีสะเกษ ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดวัดบ้านโนนสูง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บริเวณวัดบ้านโนนสูง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย น.ส.ภคนันท์ ศิลาอาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดบ้านโนนสูง

 

 

 

 

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2567 ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการทำความสะอาดให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันสัตว์ที่ไม่พึ่งประสงค์ เกิดสุขอนามัยที่ดีต่อพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ