HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิษภัยแล้ง ทำทุเรียน อ.วังสะพุง จ.เลย ร่วงก่อนสุก และยังสุกช้ากว่าปกติอีก 45 วัน

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 3 มิ.ย. 67 ผู้สื่อข่าวไปชมสวนทุเรียนชื่อดังจังหวัดเลย .ของ นายกงพัด แก้วโวหาร เลขที่ 167 หมู่ 16 บ้านนาวัว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง กล่าวว่า ที่ดินจำนวน 30 .ไร่ ปลูกทุเรียนหมอนทองหรือ พันธุ์ หลงรักเลย มา 9 ปี เดิมที่ตรงนี้ปลูกยางพารามาตั้งแต่ปี 2538 ต่อมาราคายางขึ้นๆลงๆไม่คงที่ แต่นับวันจะมีราคาตกต่ำลง จึงปรับมาปลูกไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทองต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปลี่ยนให้เป็นพันธุ์ หลง รัก เลย อาศัยน้ำจากสระน้ำและขากอ่างเก็บน้ำน้ำเซิมบริเวณใกล้เคียง ใกล้เคียงดึงขึ้นมาหล่อเลี้ยง ส่วนปุ๋ยใช้.ปุ๋ยอินทรีย์ .ด้านสารเคมียากำจัดวัชพืช แมลงนั้น.ใช้วิธีน้ำหมักชีวภาพแก้ จึงเป็นสวนทุเรียนปลอดสารพิษ ด้านการตลาดมีตลาดรองรับทั่วไป..และลูกค้าทั่วไปเมื่อมีโอกาส เข้ามาศึกษาดูงาน อบรมที่สวนก็จะซื้อไปทานที่บ้านและนำไปฝากญาติมิตร พร้อมกับช่วยประชาสัมพันธ์แนะอีกด้วย

 

 

 

 

นายกงพัดฯ กล่าวถึงด้านผลผลิตทุเรียนนั้น.เฉลี่ยแล้ว 18-20 ตัน/ปี.โดยเฉพาะปี 2566 ผลดกสมบูรณ์มากได้ถึง 21 ตัน แต่มาปี 2567 ผลผลิตลดลงฮวบติดผลน้อย เหลือเพียง 1 ตันเท่านั้นหรือจำนวน เฉลี่ย 5-10 ลูก/ต้นเท่านั้น ราคาส่งที่สวน.120 .บาท/กก.เหมือนทุกปี สาเหตุที่ผลผลิตลดลงหนักเนื่องมาจากประสบกับภาวะภัยแล้งและอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดเกินกว่า 40 และ 45 องศาเซลเซียสเดือน มี.ค.-เม.ย. ส่งผลให้ทุเรียนเมื่อออกผลเล็กจะร่วงหล่นเสียหายหนัก ส่วนที่ไม่ร่วงก็สุกช้ากว่าปกติประมาณ 45 วัน ส่วนคุณภาพนั้นยังเหมือนเดิม คือ กลิ่นน้อย รสชาติอร่อย อันเป็นสรรพคุณเป็นที่นิยมของตลาดผู้บริโภค คือ รสชาติดี กลิ่นน้อย ลูกโต สมบูรณ์

 

 

 

 

นายกงพัด แก้วโวหาร กล่าวอีก ได้ทำการปรับเปลี่ยนพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เป็นศูนย์ต้นแบบที่เป็นจุดเรียนรู้การปลูกทุเรียน การดูแลรักษาและผลิตทุเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP จึงเป็นศูนย์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่มีเกษตรกรได้มาศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกไม้ผลคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มรายได้ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด รวมทั้ง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกไม้ผลคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มรายได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน แม้ว่าสภาพอากาศจะส่งผลกระทบสูง ตนก็ได้ขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มอีก 2 สวน คือ ที่ บ้านนาวัว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง ขึ้นอีกสวน และอีกสวนคือที่ อ.หนองหอน จ. เลย
ปัจจุบันที่สวนแห่งนี้ตั้งเป็นศูนย์ ศพก. ศูนย์พัฒนาการเกษตรต้นแบบที่ปรับเปลี่ยนสวนยางพารา เปลี่ยนมาปลูกทุเรียนคุณภาพดี และ ได้รับในประกาศ..ผู้ประกอบการอาหารที่มีความปลอดภัยมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย( LOEI SAFETY FOOD:LSF) ปี 2563 ประสานทางสวนได้ที่ โทร..091 861 0886.

 

 

ข่าว/ภาพ บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย