HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผบ.ทร.เน้นย้ำ นักเรียนจ่าทหารเรือ ต้องรักเทิดทูนสถาบันชาติ เป็นรั้วปกป้องชาติที่เข้มเเข็ง

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งถือเป็นเบ้าหล่อหลอม สุภาพบุรุษทหารเรือ นักรบแห่งราชนาวีไทย ให้นำไปสู่การพัฒนา ทั้งด้านองค์ความรู้ องค์บุคคล และมีคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พลเรือโท วสันต์ สาทรกิจ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอก ยุทธนา ชูธงชัย ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติ ณ โรงพละ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทเป็นแนวทางการปฏิบัติ และการดำเนินวิถีในชีวิตรับราชการ ให้กับนักเรียนจ่า ชั้นปีที่ 1 ,2 ที่ต้องดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต เคารพเทิดทูน และพร้อมปกป้อง ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักของชาติ ให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ยังได้ตรวจเยี่ยมการทดสอบร่างกาย ด้วยการว่ายน้ำในทะเล ของนักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 และชมสาธิตฝึกบุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่าอาวุธ สวนสนามด้วยการเดิน-วิ่ง ของ นักเรียนจ่าใหม่ ประจำปี 2567 ซึ่งนักเรียนจ่าได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความสมัครสมานสามัคคี ความแข็งแกร่งของร่างกาย และจิตใจ ที่พร้อมจะเป็นรั้วของชาติที่เข้มแข็งในอนาคต

 

ณัฐภูมินทร์ – พัชรพล ปานรักษ์  จ.ชลบุรี รายงาน