HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พัทยาหารือแนวทางการจัดระเบียบเรือลากร่ม

วันที่ 6 พ.ค. 67 ที่ห้องประชุม ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบเรือลากร่ม เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา พ.ต.อ.แมน รถทอง ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกัน หารือแนวทางการจัดระเบียบเรือลากร่ม วางมาตรการบังคับระยะสั้นอย่างเข้มงวด ซึ่งที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นเรือลากร่มอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากใช้งานผิดลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก นอกจากนี้เบื้องต้นในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้ผู้ประกอบการเรือลากร่ม 1.ควรจัดทำประกันภัย (แบบไม่ต้องส่งรายชื่อ) ความคุ้มครองอย่างน้อยเสียชีวิต 200,000 บาท บาดเจ็บ 100,000 บาท 2.ห้ามนำผู้เล่นลงน้ำป้องกันการเกิดอันตราย 3.ผู้ประกอบการที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา พิจารณาการให้ต่อทะเบียนเรือ 4.การเล่นเรือลากร่มควรจะมี 2 คน(คนขับ,ท้ายเรือ) และควบคุมกำหนดเพื่อดูแลผู้เล่นอย่างทั่วถึง

 

ทั้งนี้ เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงมาตรการและข้อบังคับ สร้างความเข้าใจ เพื่อให้อยู่ในกรอบและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

 

เก่ง ณ สงขลา รายงาน