HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกอบจ.กาญจน์ไฟเขียวฟรีสไตล์ทรงผมนักเรียนในสังกัดอบจ.จะสั้นหรือยาว จะทำสีอะไรก็แล้วแต่เลย ขอดูผล 1 ปี

นายกอบจ.กาญจน์ไฟเขียวฟรีสไตล์ทรงผมนักเรียนในสังกัดอบจ.จะตัดสั้น หรือไว้ยาว จะทำสีอะไร ก็แล้วแต่เลย เผยทรงผมไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนดีหรือไม่ดี ไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นเด็กดีหรือไม่ดี ขอดูผลการเรียนและพฤติกรรมของเด็กถ้าทำให้แย่ลงก็เปลี่ยนกลับสู่กฎเดิม

จากกรณีนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีโพสต์ผ่านเฟสบุ๊ค ส่วนตัว ใจความว่า “ นโยบายฟรีสไตล์ทรงผม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จะตัดสั้น หรือไว้ยาว จะทำสีอะไร ก็แล้วแต่เลย เราคิดว่าทรงผมไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนดีหรือไม่ดี ไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นเด็กดีหรือไม่ดี ทางโรงเรียนจึงควรเลิกให้ความสำคัญกับผมบนหัวนักเรียนได้แล้ว ไปโฟกัสอย่างอื่นดีกว่า”อบจ.ยุคใหม่เข้าใจทุกกลุ่มวัย ทุกเพศสภาพ พลังกาญจน์จัดให้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมโพสต์ ใบประกาศ ความว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้การไว้ทรงผมของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนรี จึงได้กำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ นักเรียนหญิง และนักเรียนชาย ทุกระดับ

๑. การไว้ทรงผมของนักเรียน จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ หรือตามเพศสภาพหรือเพศวิถีของนักเรียน โดยโรงเรียนจะต้องไม่กระทำการในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๒. การดำเนินการตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ให้ยึดหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียนโดยครูจะต้องเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม กำกับ ดูแล ให้นักเรียนสามารถเลือกทรงผมให้เข้ากับบุคลิกภาพ และความมั่นใจของตนเอง รวมถึงการรักษาสุขอนามัย ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ลงชื่อ (นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ล่าสุด วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สิทธิเสรีภาพของทุกคนต้องมีรวมทั้งเด็กด้วยเพราะงั้นเขาควรจะมีสิทธิเสรีภาพในการดูแลตัวเองในเรื่องร่างกายของตัวเอง ดังนั้นอบจ.จึงมีนโยบายว่า ให้โรงเรียนในสังกัดของอบจ.ทั้ง 2 โรงเรียน คือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ตั้งอยู่ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) ตั้งอยู่ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สามารถฟรีสไตล์ทรงผมได้เลยไม่ว่าจะตัดสั้น จะไว้ยาว จะตัดผมจะทำสีผมก็แล้วแต่เลย หลักการเบื้องต้นคือเราคิดว่า เรื่องผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการเรียน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นเด็กดี ไม่ดี เรื่องพฤติกรรมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยว เพราะฉะนั้นเราคิดว่าการให้อิสระ ออกนอกกรอบสักนิดนึงสำหรับเด็กๆเนี่ยน่าจะจูงใจให้เขาในการเรียน หรือว่าพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันโดนบีบจำกัดไว้ ในเมื่อมันโดนปล่อยออกมาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น แล้วก็คงไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนมากนัก
ทั้งนี้นายกอบจ.กาญจน์ยังได้ฝากถึงทุกๆที่เป็นห่วงไม่ว่าจะทางผู้ปกครองนักเรียน คุณครู สังคมอย่าเพิ่งกลัวครับ ผมคิดว่าวันนี้เราคงต้องลอง ลองแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับ ไม่น่าเป็นห่วงมันจะมีพลวัตของการเปลี่ยนแปลง เราอย่าไปสร้างกรอบขึ้นมา แล้วก็เฝ้าดูมันและก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด อย่าเพิ่งกลัวไปก่อน
จิรวัฒน์ ศรีวิเชียร ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาญจนบุรี