HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้​ #นายธนพัฒน์​ เจียร​สถิต​ รองนายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรจัดฝึกอบรมการทำไม้กวาดพลาสติกให้กับผู้สูงอายุ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

มีผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567 เพื่อจัดฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เลี้ยงดูตนเองและใช้ในครัวเรือน ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีการรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เห็นคุณค่าในตนเอง บริหารสมองฝึกสมาธิ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการจัดสวัสดิการสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา