HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รวมพลังเก็บขยะชายหาด ปลูกต้นไม้200ต้น วันทะเลโลก

วันที่ 7  มิ.ย. 2567 ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ลป.3 เขาหน้ายักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี -หาดท้ายเหมือง นายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จัดกิจกรรมในวันทะเลโลก (World Ocean Day) มีการปลูกต้นไม้และเก็บขยะหน้าหาด โดยมีหน่วยงาน จาก อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง กองพันรักษาฝั่งที่ 11 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานเเละรักษาฝั่ง 641 กองทัพเรือ สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กำนันตำบลลำแก่น กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวท่าดินแดง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช (อส.อส.) บ้านท่าดินแดง และบริษัทว้าว อันดามัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน โดยกิจกรรมปลูกต้นไม้ 200 ต้น มี จิกทะเล 100 พยอม 80 และกำชำ 20 ต้น และกิจกรรมเก็บขยะหน้าหาด ระยะทาง 1 กิโลเมตร เก็บขยะทะเลได้ 320.03 กก. แบ่งเป็น ขยะรีไซเคิล 38.23 กก. ขยะทั่วไป 281.40 กก. ขยะอันตราย 0.4 กก. (3 ชิ้น)

วันทะเลโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล พร้อมตระหนักถึงปัญหาขยะในท้องทะเล จึงต้องการให้ทุกคนถือเอาวันทะเลโลก เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ หวงแหนท้องทะเลไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหาขยะในท้องทะเล

 

โดยกำหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2552 แนวความคิดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จากแนวความคิดของประเทศแคนาดา ในการประชุมความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

จักรพันธ์  รัตนอาภรณ์ / จ.พังงา