HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานเปิดตลาดสดถนนคนเดิน “พุฒิโชคกิติกุล” เพื่อกระตุ้นเศรษกิจในชุมชน

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานพิธีเปิดตลาดสดถนนคนเดิน พุฒิโชคกิติกุล โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระและถวายภัตตาหารเพล

โดยมีนายธนพันธ์ โชคดำรงสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายนิธิโรจน์ พุฒิโชคกิติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง นายเกรียงไกร สัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง นายหมอ ทองดอนแอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย และพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

โดยตลาดสดถนนคนเดิน พุฒิโชคกิตติกุล เป็นตลาดนัดที่จัดขึ้นบริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อรองรับการค้าขาย และการจับจ่ายใช้สอยของ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในบริเวณดังกล่าว