HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผอ.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา สังเกตการณ์การรับวัสดุอุปกรณ์และการจัดเตรียมสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นางสาวอุไร มโนหรทัต ผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมด้วย นายฐปนพงษ์ โตหมื่นไวย รอง ผอ.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา และพนักงานสำนักงาน กกต. ร่วมสังเกตการณ์การรับมอบวัสดุอุปกรณ์และการจัดเตรียมสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับ ทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 นี้ ซึ่งทุกอำเภอมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกระดับอำเภอ โดยมีผู้อำนวยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการเตรียมพร้อมดังกล่าวด้วย

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา