HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กองทุน 8 มิถุนาสาธิต มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันหลวงพ่อโพธิ์ หรือวันคล้ายวันเกิดอดีตเจ้าคณะอำเภอศรีราชา และอดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม

ที่ วัดราษฎร์นิยมธรรม พระครูสาธิตกิตติญาณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม และเจ้าคณะอำเภอเกาะสีชัง เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาในงาน วันหลวงพ่อโพธิ์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด พระครูสาธิตธรรมนาท หรือ หลวงพ่อโพธิ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีราชาและอดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม ซึ่งได้มรณภาพไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยได้มีบรรดาประชาชนที่เคารพนับถือและลูกศิษย์ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบก่อตั้งกองทุน 8 มิถุนาสาธิต และจัดสรรดอกผลกองทุนส่วนหนึ่ง มามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมมอบเงินสมทบทุนการศึกษาอีกจำนวน หนึ่งเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี สำหรับปีนี้ทางคณะกรรมการกองทุนได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 18 โรงเรียน รวม 225 ทุน เป็นเงิน 542,500 บาท โดยแยกเป็น ระดับอนุบาล จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2000 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 35 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท และระดับอาชีวศึกษา จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท โดยหลังพิธีมอบทุนพระครูสาธิตกิตติญาณ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ รวมถึงได้มีบรรดาชาวชุมชน ห้างร้าน ชมรม นำซุ้มอาหาร ขนม เครื่องดื่ม มาให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานฟรีอีกด้วย