HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” และรับมอบธงจากจังหวัดชลบุรี”

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ เชิงสะพานเทพหัสดิน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จาก นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยวันนี้จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดชลบุรี และทำการเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ จากอำเภอบางปะกงเข้าสู่บริเวณศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนชาวฉะเชิงเทราเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งตลอดเส้นทางผ่านของขบวนธงมีประชาชนทั่วไป บริษัท ห้าง ร้าน ร่วมให้การต้อนรับ บริการน้ำดื่มให้ผู้ร่วมขบวนด้วย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา