HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดงานวันทะเลโลก (World Ocean Day) ประจำปี 2567 และพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวชลบุรี

ที่ บริเวณศาลเจ้าพ่อแสน ชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันทะเลโลก (World Ocean Day) ประจำปี 2567 และพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวชลบุรี โดยมีนายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ดร.วิริยพล คณาสิริวัฒน์ ที่ปรึกษาCSRจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมโดยสืบเนื่องจาก ในปี 2551 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดอย่างเป็นทางการ ให้เป็นทุกๆปี เป็นวันทะเลโลก (World Oceans Day) เพื่อเฉลิมฉลอง และกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลกขึ้น เพื่อเป็นการแสดงบทบาทของประเทศไทย ในระดับสากล พร้อมทั้งเป็นการ
รณรงค์ ปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้หันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน จากนโยบายรัฐบาล และความมุ่งมั่นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะจัดการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดย ในปี 2567 นี้ภายใต้คำขวัญ
“Awaken new depths” “ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร” เพื่อกระตุ้นเตือน ให้เกิดความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทะเล และมหาสมุทรของโลก
การจัดงานในวันนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์กรต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยภายในงานมีพิธีทำบุญสืบชะตาทะเลอ่าวชลบุรี กิจกรรมจัดทำซั้งบ้านปลา จากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ๊วย) ลงสู่ท้องทะเล
จำนวน 200,000 ตัว กิจกรรมจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี