HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สภ.ชะอำจัดทำ MOU โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ เจ้าคณะอำเภอชะอำ เจ้าอาวาสวัดนายาง พร้อมด้วย นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศบาลตำบลนายาง พ.ต.อ.สมเกียรติ โฉมฉาย ผกก.สภ.ชะอำ นายธีรพล ปรียานุภาพ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอชะอำ ผอ.รพ.สต.บ้านายาง กำนันตำบลนายาง ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านายาง ร่วมทำบันทึก MOU โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ บ้านดอน ม.7 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย จำนวน3หมู่บ้าน และชาวบ้านเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วัดนายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เนื่องด้วยบ้านดอน หมู่ที่7 ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ มีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน การปฏิบัติงานโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนของสถานีตำรวจภูธรชะอำ จะเข้ามาดำเนินงาน ตามกระบวนการในพื้นที่ บ้านดอน หมู่ที่7 เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน-เดือนสิงหาคม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง รับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านและชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประชาชนท่านใดมีเบาะแสยาเสพติด หรือลูก หลาน ที่ติดยาเสพติดจะขอเข้ารับการบำบัด สามารถติดต่อไปที่ สายด่วน 191 -032471000 สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
บรรณรต จ.เพชรบุรี