HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกในจ.สมุทรสงคราม

ที่บ้านพัก ดาบตำรวจ สมบัติ อินทรเดช บ้านเลขที่ 145หมู่ 5 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พลเอกเดชนิริศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมมอบสิ่งของให้แก่เครือข่ายทหารผ่านศึกจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 50 นาย เป็นเครือข่ายทหารผ่านศึก จาก 3อำเภอ

ประกอบไปด้วย อำเภออัมพวา โดยมี เรือเอก สุโข เจริญสุข เป็นแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก อำเภออัมพวา, อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมี พลทหาร คมสันติพิศุทธิ์ ฮวดยินดี เป็นแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และอำเภอบางคนที โดยมี พลทหาร องอาจ ศรีสุวรรณ เป็นแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก อำเภอบางคนที ทั้งนี้มี พ.อ.ณรงฤทธิ์ เจริญพร รองหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการด้านความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม นายชัยสิทธิ์ นันทนากิตติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลบางจะเกร็ง และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ

พลเอกเดชนิริศ กล่าวว่า องค์กรทหารผ่านศึกมีหน้าที่ดูแล ทหารผ่านศึก และครอบครัว กว่า 6 แสนคนทั่วประเทศ ให้มีความอยู่ดีกินดี วันนี้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ทหารผ่านศึกที่เสียสละทั้งชีวิตและเลือดเนื้อให้กับประเทศชาติ รวมทั้งครอบครัวทหารผ่านศึกเอง ซึ่งจะเน้นเรื่องการฝึกอาชีพจะทำอย่างไรให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีอาชีพที่มั่นคง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง รวมทั้งการส่งเสริมดูแลสุขภาพของทหารผ่านศึก อีกด้วย