HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เจ้าอาวาส​วัด​โพธิ์​เย็นบริจาคเงิน 2 ล้าน ให้ 2 โรงพยาบาลใน 2 จังหวัด

11 มิถุนายน 2567 อนุโมทนาบุญ ท่านเจ้าคุณ​เย็น​อี่​ มหาเถระ เจ้าอาวาส​วัด​โพธิ์​เย็น (ตลาดลูกแก) ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี รักษาการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย บริจาคเงิน 2 ล้านบาท

ให้แก่ รพ.มะการักษ์ 1 ล้านบาท โดยมีนายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ รับมอบ ณ โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และ รพ.บ้านโป่ง 1 ล้าน บาท โดยมี แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง รับมอบ ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้บริจาค ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ครอบครัวของท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากสรรพโรคาพาธ อุปัทวันตรายทั้งปวง และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป