HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ขวัญและกำลังใจ ชายแดน สระแก้ว ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1(ผบ.ศปก.ทภ.1) ตรวจเยี่ยม กองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว ติดตามสถานการณ์ชายแดน สิ่งผิดกฎหมาย แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และปัญหาความมั่นคงหลายด้าน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงาน พลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ ผบ. ศปก.ทภ.1 พร้อมด้วย รอง ผบ.ศปก.ทภ.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจ ของ กองกำลังบูรพา โดย มี พลตรีเทพพิทักษ์ นิมิตร ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา พร้อม นายเชาวเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ

โดย ผบ.ศปก.ทภ.1 รับฟังการบรรยายสรุป จาก กองกำลังบูรพา พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว เกษตรจังหวัดสระแก้ว, ศุลกากรด่านตรวจพืช และ กสทช. ในการแก้ปัญหาความมั่นคงใน พื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว ในเรื่อง สถานการณ์การตรวจยึดอาวุธสงครามในฝั่งกัมพูชา การสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร การแก้ปัญหาแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ การสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การลักลอบลำเลียงยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆข้ามแดน , โครงการโรงเรียนสีขาวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวชายแดน
ด้าน ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้เน้นย้ำการทำงาน ให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, การใช้เครื่องมือ อาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งปัญหาต่างๆ จะป้องกัน สกัดกั้น ได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องเกิดจาก ความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นปราการด่านแรกที่สำคัญของประเทศ ก่อนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน

จากนั้น ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน บริเวณ จุดผ่อนปรนทางการค้า บ.ตาพระยา, บ.ทัพสยาม, ตลาดเบญจวรรณ( ตลาดโรงเกลือ ) จุดผ่อนปรนทางการค้า บ.หนองปรือ และจุดผ่านแดนถาวร บ.เขาดิน โดยได้มีการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับ ทหารกัมพูชา ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า บ.หนองปรือ และ มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ต่อไป

 

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว