HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เพื่อประเทศชาติ ประชาชน (สักครั้ง) ถึงเวลาจะได้เห็น ”คนมีความรู้ มีคุณภาพ มือสะอาด” เป็นตัวแทนชาวชลบุรี ทำหน้าที่ สว.

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กำหนดให้ วันที่ 16 มิ.ย.67 เป็นวันคัดเลือก ส.ว. ในระดับจังหวัดทั่วประเทศ  จากที่เคยเป็นดินแดน ผู้มีอิทธิพล เจ้าพ่อมาเฟีย วันนี้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยว จึงเป็นทึ่จับตามองมองว่า คนชลบุรึจะเลือกใครไปเป็นตัวแทนส.ว.จังหวัด 40 สว.จังหวัด ต้องผ่านการคัดกรอง จากผู้สมัคร ส.ว.อำเภอ จาก 20 กลุ่มวิชาชีพ เชื่อว่าคนชลบุรี อยากเห็น 40 ส.ว. ชลบุรี ที่ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนในระดับประเทศ ”เป็นหน้าเป็นตาของชาวชลบุรึ” คนชลบุรี คงไม่ชอบ ถ้าจะได้ ”คนไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ส.ว. เป็นตัวแทน ส.ว. ระดับจังหวัด”

ส.ว.ระดับอำเภอ เป็นผู้มีเกียรติ ศักดิ์ศรี ต้องไตร่ตรอง ในการเลือก ”คนคุณภาพ มีความรู้ เข้าไปทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา(สว.) ” ทำเพื่อชาติ ประชาชน (สักครั้ง) ในการคัดเลือกตัวแทน”อย่าไปเห็นแก่ผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม” เลือก ”คนดึ มีความรู้ ความสามารถ มีประวัติในการทำงานที่ดี มือสะอาด ไม่ยึดติดกับลาภยศ สรรเสริญ” ไปเป็นตัวแทน เชื่อว่า ในวันที่ 16 มิ.ย.67 จังหวัดชลบุรี จะได้ 40 ส.ว.ชลบุรี ที่มีคุณภาพ สมกับเป็นจังหวัดที่มีความเจริญ อันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ