HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

แม่ทัพภาคที่ 1 เยี่ยม มทบ. 19 สระแก้ว

วันที่ 12 มิ.ย.67 พล.ต.ถนัด พูนนายม ผบ.มทบ.19 และคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วย คุณจิราณี พูนนายม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.19 และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.19 “” ให้การต้อนรับ พล.ท.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ มทภ.1 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ มทบ.19 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย, การพบปะให้โอวาทกำลังพล ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่, ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาชีพทหาร

โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว, เยี่ยมชม การฝึกแม่ไม้มวยไทย และตรวจการก่อสร้างอาคารตามโครงการย้าย ที่ตั้งหน่วย พร้อมทั้ง มอบเครื่องอุปโภค อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ” โดยมอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 48 ทุน, มอบถุงยังชีพกองทัพบก และมอบอุปกรณ์การเรียนสิ่งของ ที่จำเป็นให้กับโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว และพูดคุย กับนักเรียน ให้กำลังใจก่อนเดินทางกลับ

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว