HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ประชุมสัญจร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนหมู่10 พร้อมรับเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2567 เวลา 16.30 น. นางภูวณีย์ ทับมะลิผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จัดประชุมสัญจรประจำเดือนฯ ที่ซอย 5 ชุมชนจัดสรรวัดเหนือ หมู่ 10 ตำบลปากแพรก เมืองกาญจนบุรี

เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อราชการจากทางอำเภอ ในวาระต่างๆ ให้ชาวบ้านรับทราบ พร้อมรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเช่นปัญหายาเสพติดกิ่งไม้ละสายไฟ ถนนชำรุดในหมู่บ้านชุมชนเป็นต้น และเสนอบุตรหลานในการรับทุนการศึกษา ในวันเด็กปี 68 จำนวน 20 ทุน พร้อมแนะนำตัว นายศักดิ์ชาย เล้าอรุณ ประธานชมรมฟุตบอลปากแพรก มารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 คนใหม่ แทนคนเก่าที่เสียชีวิตไป และ แนะนำตัว อสม.คนใหม่ โดยมีสมาชิกเทศบาลเมืองปากแพรก (สท.) มารับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ภายในงานมีการตรวจวัดความดัน ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และมีแพทย์ รพ.สต.เขาพุราง มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและป้องกันโรคต่างๆ พร้อมด้วย นางนันทกร บุญสร้อย ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี นำเจ้าหน้าที่เด็กฝึกงาน รับการลงทะเบียนโหลด แอป Thai D ให้กับชาวบ้าน ที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้ เมื่อติดต่อกับส่วนราชการ แล้วในการประชุม ยังมีการรับสมัคร ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อดูแล ออกตรวจและป้องกันเหตุให้กับชาวบ้านอีกด้วย

กัมพล ทันเวลา จ.กาญจนบุรี