HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เกาะสมุยบางกอกแอร์เวย์สเปิดตัวน้ำมันโลคาร์บอนนำร่องการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน

วันที่ 12 มิ.ย. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท่าอากาศยานเกาะสมุย หมู่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เดินหน้าโครงการ “Low Carbon Skies by Bangkok Airways” ผลักดันสายการบินสู่ความยั่งยืน พร้อมลดการปล่อยคาร์บอนจากส่วนปฏิบัติการด้านการบิน โดยล่าสุดจับมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR นำร่องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือ SAF ในเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเส้นทางสมุย-กรุงเทพ พร้อมเผยถึงแผนและแนวทางการพัฒนาสนามบินภายใต้การบริหารสู่ความยั่งยืนในอนาคต

โดยนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย “สายการบินยั่งยืน” พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้นโยบาย ESG ในทุกมิติ โดยกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปีนี้ ได้ริเริ่ม โครงการ “Low Carbon Skies by Bangkok Airways” เพื่อมุ่งลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินธุรกิจทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนปฏิบัติการด้านการบิน (Airlines) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากที่สุด สายการบินฯ ได้กำหนดพันธกิจการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก และเพื่อให้เป้าหมายดังกล่าว มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ล่าสุดสายการบินฯ จึงได้ดำเนินความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือ Sustainable Aviation Fuel (SAF) ในเที่ยวบินนำร่องของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้มีการใช้เชื้อเพลิงพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซ CO2 สู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้ การดำเนินตามแนวทางดังกล่าว ยังสอดรับกับทุกภาคส่วนทั่วโลกที่ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นศูนย์ในปี 2050 (Net Zero Carbon Emission 2050) และตามมาตรการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) รวมถึงสมาคมการบินระหว่างประเทศ (IATA) “เพื่อตอกย้ำถึงบทบาทการเป็นสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก และสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย การันตีด้วยรางวัลเกียรติยศจากสกายแทร็กซ์ 7 ปีซ้อน สายการบินฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์เดินทางที่น่าประทับใจให้กับผู้โดยสาร นอกจากนี้ บางกอกแอร์เวย์สยังมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินสีเขียวให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค จึงได้พัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการบิน ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด เพื่อช่วยลดการปล่อย CO2 มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการใช้น้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2023 ที่ผ่านมาสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 สู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับ 11,321 ตัน หรือมากกว่า 200 กิโลกรัม/เที่ยวบิน และการเติมน้ำมัน SAF ในเที่ยวบินนำร่องของบางกอก แอร์เวย์สในครั้งนี้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 โดยประมาณ 1,346 กิโลกรัมต่อเที่ยวบิน”

 

ด้าน นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า ความร่วมมือของ OR และบางกอกแอร์เวย์สในโครงการ Low Carbon Skies by Bangkok Airways โดยการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ครั้งนี้ มุ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่โลกที่สะอาดและยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมการบิน โดยน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) เป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายคลึงกับน้ำมันเจ็ท ผลิตจากน้ำมันทำอาหารที่ใช้แล้ว หรือที่เรียกว่า UCO (Used Cooking Oil) โดย SAF สามารถผสมเข้าไปกับน้ำมันเจ็ทเพื่อให้ใช้ในเครื่องบินได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องยนต์ ถือว่าเป็นพลังงานที่ลดการปลดปล่อย Carbon ซึ่งเชื้อเพลิง SAF สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด (PTTT) บริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นผู้จัดหาและนำเข้า นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมาย OR SDG โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน “G” หรือ “GREEN” หรือการสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนามบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากการยกระดับความยั่งยืนในมิติของ Airlines แล้ว บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายและวางแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาสนามบิน 3 แห่ง (สมุย สุโขทัย ตราด) ภายใต้การบริหาร เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคต ผ่านแนวคิด Green Airport โดยมีสนามบินสมุย ซึ่งเป็นสนามบินเเห่งเเรกที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นต้นแบบตามแนวทางดังนี้ ด้านการออกแบบอาคารผู้โดยสาร โดยเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ และอาคารที่โปร่งแสงรับแสงจากธรรมชาติ ลดการเปิดไฟ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบสนามบิน ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไว้ให้บริการผู้โดยสาร การเปลี่ยนสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ เป็นสารทำความเย็นที่มีอัตราการเผาไหม้ที่ต่ำ และหลอดไฟภายในสนามบินกว่า 80% เป็นหลอด LED การจัดการของเสีย จัดตั้งถังแยกขยะตามประเภท รณรงค์การใช้พลาสติกเป็นศูนย์ และใช้ภาชนะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียแบบครบกระบวนการ โดยนำน้ำมารีไซเคิล เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ภายในสนามบิน ซึ่งทำให้การปล่อยน้ำเสียออกสู่ธรรมชาติเป็นศูนย์ และลด CO2 จากการใช้น้ำได้กว่า 39.7 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ / ปี ส่วน แผนดำเนินงานสู่เป้าหมายการปล่อยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ อาทิ แผนปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างของลานจอดให้เป็น LED ทั้งหมด การติดตั้ง Solar Cell แผนการปรับใช้รถให้บริการภาคพื้นดินเป็นระบบไฟฟ้า และการพัฒนาสนามบินให้เป็น Green Terminal ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเยี่ยมชม เติมน้ำมันเครื่องบินแล้ว นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าว ว่าแนวโน้มเปอร์เซนต์ของโลก ที่จะมีแนวทางนำน้ำมันทางเลือก มาใช้สำหรับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม อันนี้จะเป็นน้ำมัน ซี่งจะเป็นน้ำมันผลิตมาจากน้ำมันครัวเรือนเหลือใช้แล้ว เหลือทิ้ง เปลี่ยนมาให้มาเป็น น้ำมันที่สามารถแปลงโมลิกุล และเอามาใช้เสมือนเป็นน้ำมัน เอส เอ วันใช้เติมเครื่องบิน ในหลักการนี้ก็มองว่าเป็นสิ่งที่แนวโน้มของโลกเคลื่อนไปในแนวทางนั้น รวมถึงเรื่องนโยบายของบริษัท ดูแลเรื่องความยั่งยืน ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนหลักที่ต้องเข้าไปดูแล เพราะฉะนั้นการที่เลือกใช้หรือเริ่มแคมเปญของการใช้น้ำมันทางเลือก ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่อไป ในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและสามารถช่วยดูแลสภาพแวดล้อม

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ยั่งกล่าวต่ออีกว่า เริ่มก็ยากจะรู้ว่าการที่นำน้ำมันท SAF เข้ามาใช้มีผลกระทบอะไรบ้าง ก่อนอื่นก็มีการศึกษาจากผู้ผลิตเครื่องบิล ซัพพลายเออร์ ว่าสิ่งที่มีเป็นยังไง ก็ต้องศึกษาก่อน เราก็เริ่มนำมาใช้ ในสภาพการใช้งานจริง แต่การใช้เต็มที่ตลอดไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ก็ต้องไปดุว่าเรามีความพร้อม มีความมั่นใจ ในการผลิตน้ำมัน หรือซัพพลายเออร์ มีความสามารถในการผลิตน้ำมันขั้นมาเพื่อรองรับให้สายการบิลใช้ได้ต่อไป ก็จะเป็นสิ่งที่ค่อยๆพัฒนาและปรับปรุง เป็นข้อตกลงของสมาคมสายการบิล ไม่ว่าจะเป็นแอร์เชียแปดซิฟิคหรือสถาบันการบิน ขนส่ง ไอซีโอ ตั้งเป้าจะมีการพัฒนาหรือการปรับเพิ่ม น้ำมัน ซาบ มีเปอร์เซ็นค่อยๆ สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งมองว่าผลที่ได้รับกลับมาคือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้การปล่อนการ์ด เรือนกระจก หรือคาร์บอนไดร์ฮฮกไซด์ดีขึ้น อันนี้ก็ค่อยๆทะยอย ในสิ่งที่เป็นภาพร่วมทยอยรับมา เช่น ในระยะเวลาอันใกล้ ปี 2026 ใน 2 ปีข้างหน้า เราก็มองว่าจะมี1% ตามแผนที่ว่าไว้ 5% สำหรับปีถัดๆไปในอนาคต สมุยเป็นเส้นทางที่เยอะที่สุด อาจจะมีสักครึ่งหนึ่งของปริมาณการบินภาพรวมทั้งหมดของเรา เพราะฉะนั้นสมุยคือสิ่งที่มองว่ามีผลกระทบ ถ้าทดลองแล้ว นำมาใช้ได้ก็สร้างความเชื่อมั่น ในส่วนของผู้ที่รับรู้ เช่น ผู้โดยสารของเรา นักท่องเที่ยวที่เป็นยุโรปและเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นว่าใช้แล้วเกิดความมั่นใจและมีความปลอดภัย .

เชิดชาย ทวีเมือง /จ.สุราษฎร์ธานี