HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกขยะอันตรายชุมชน เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล

ที่ บริเวณอาคาร 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกขยะอันตรายชุมชน เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน น.ส.สุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน

ที่ บริเวณอาคาร 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกขยะอันตรายชุมชน เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน น.ส.สุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปีประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 สามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชนและนำส่งกำจัด จำนวนทั้งสิ้น 55,711 กิโลกรัม และในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรียังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง สามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จำนวน 14,000 กิโลกรัม และว่าจ้าง บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ในการนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป