HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้บริหารเมืองพัทยาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย แจกข้าวสาร-ไข่ไก่ให้แม่บ้าน-จนท.ช่างไฟ

วันที่ 13 มิ.ย.67 มีรายงานว่า เมืองพัทยาได้จัดมอบข้าวสาร ไข่ไก่ และข้าวกล่อง ให้กับบุคลากรแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า โดยใช้พื้นที่ดาดเฟ้า ชั้น 4 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นสถานที่จัดกิจกรรม

ทั้งนี้ ในพิธีส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือบุคลากรเมืองพัทยา ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และผู้เกี่ยวข้องร่วมส่งมอบสิ่งของ

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาจัดมอบสิ่งของ ข้าวสาร ไข่ไก่ และข้าวกล่อง จำนวน 20 ชุด ให้แก่แม่บ้านและเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าเมืองพัทยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในการลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในปัจจุบัน ซึ่งสร้างความปลื้มใจให้แก่พนักงานเป็นอย่างมาก

 

เก่ง ณ สงขลา รายงาน