HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วันเกิด ผอ.กองสวัสดิการฯใจบุญ แจกข้าวสาร เงิน เลี้ยงอาหาร ให้คนทั้งชุมชน

วันที่13 มิถุนายน2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนเทศบาล7 บ้านหนองตาพด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี น.ส.ณัฐศิตา เป็นศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเพชรบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 11มิย. ได้นำด้วยครอบครัว ไปมอบทุนการศึกษาทุนละ1,000บาท จำนวน20ทุน ไปมอบให้แก่เด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา และชั้นอนุบาล จำนวน20ทุน พร้อมมอบทุนให้แก่โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล7 บ้านหนองตาพด เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนอีก จำนวน20,000 บาท ก่อนเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ทั้งโรงเรียนจำนวน 100คน

ต่อมาได้ น.ส.ณัฐศิตา เป็นศิริ และครอบครัว ได้นำข้าวสารคัดพิเศษอย่างดีถุงละ2กิโลกรัม จำนวน300ถุง ร่วม600กิโล พร้อมด้วย น้ำมันพืชขวดละ1ลิตรจำนวน300ขวด ไปแจกให้กับคนในชุมชน อาทิเช่น ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ เด็กและเยาว์ชน ในชุมชนบ้านหนองตาพดทั้งชุมชนกว่า500ครัวเรือน ครัวเรือนละ1ชุด พตร้อมมอบเงินสดให้แก่ผู้ยากไร้และเด็กที่มารอรับ พร้อมกันนี้ได้นำรำวงย้อยยุค เครื่องดื่ม และอาหารหลายอย่างมาเลี้ยงให้คนในชุมชนได้ท่านฟรีตลอดทั้งงาน ร่วมมูลค่ากว่า1แสนบาท

น.ส.ณัฐศิตา เป็นศิริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเพชรบุรี กล่าว่า วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของตน จึงได้จัดกิจกรรม มอบข้าวสาร นำมันพืช มอบทุนการศึกษาให้เด็ก โรงเรียนบ้านหนองตาพด และมอบให้แก้คนในชุมชนบ้านหนองตาพด ตนถือว่าตนเป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ก็ต้องช่วยเหลือ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จึงมีความตั่งใจว่าจะมอบสิ่งของเหล่านี้ให้แก่พี่น้องทุกคนในชุมชนบ้านหนองตาพด เพื่อเป็นการทำบุญไปอีกทางหนึ่งอีกด้วย และเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนได้อีกด้วย
บรรณต จ.เพชรบุรี