HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สุกุมล อดีต รมต.ว่าการวัฒนธรรม นำทีมสตรีภาคกลางประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเพชรบุรี

วันที่ 13 มิย. 67 นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคระกรรมการสตรีภาค นำคณะกรรมการสตรีภาคกลาง ร่วม25จังหวัด เดินทางมาทัศนะศึกษาเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวของเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี พระมหา ดร.วิชัย เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำแจง นายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์ หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต กลุ่มสตรีเมืองชะอำพร้อมกันนี้ นางสุกุมล คุณปลื้ม ประธานคระกรรมการสตรีภาค ได้นำกลุ่มสตรีภาคกลางและกลุ่มสตรีเมืองชะอำ ร่วมนั่งรถรางออกมาจาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมกราบขอพร พ่อปู่พญาเพชรคีรี มหามุนี ศรีสุทโธนาคราช” องค์พญานาคแห่งแรกของเพชรบุรี และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงราว31 เมตร ลำตัวเส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 2 เมตร สีสันสวยงามและอลังการ ที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดเพชรบุรี ก่อนเข้ากราบสักการะ พระมหา ดร.วิชัย เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำแจง ปะพรหมน้ำมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชม โบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐี ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งโบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐี เป็นอาณาจักรโบราณ ซึ่งเคยเรืองอำนาจในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและชายฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่อื่นๆในภาคกลางของประเทศ เมื่อกว่าพันปีก่อน หรือราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 ที่นี้มีชื่อว่าทวารวดี หรือโถโลโปตี้ ตามบันทึกของภิกษุจีนจิ้นฮง ร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคทวารวดี จนสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่1ราชบุรี กรมศิลปาก รได้มีการการบูรณะ ขุด ปรับแต่งโบราณและสถานแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ จนมีชื่อว่า” โบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐี หรือทุ่งเศรษฐี

ต่อมาได้เดินทางปที่วนอุทยานเขานางพันธุ์รัตน์ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เยี่ยมชม
ช่องกระจกนางพันธุรัตเป็น1 ใน 25 UNSEEN New Series ประจำปี2564 เขานางนอน เส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยานเขานางพันธุรัต เมรุนางพันธุรัตมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายระมิดสามเหลี่ยมมองดูคล้ายเมรุเผาศพของคนสมัยโบราณ ไหว้ศาลแม่นางพันธุรัต รูปปั้นพระสังข์และบ่อชุบตัวพระสังข์ ลานเกือกแก้ว จุดชมวิวคอกช้างที่มองเห็นวิวระยะไกลแบบ 180 องศา จุดชมวิวทุ่งเศรษฐีหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของเพชรบุรี จุดเช็คอินแห่งใหม่สีสันบนถนนภายในวนอุทยาน และเยี่ยมชมฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (invertebrate fossils)
บรรณรต เพชรบุรี