HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงงานผลิตแผ่นโฟมและฟิล์มพลาสติกทำการประชาคมรับฟังความคิดเห็น ในพื้นที่ อบต.เขาคันทรง  

วันที่ 14 มิ.ย. 67 เวลา 10.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์อบต.เขาคันทรง นายธงไชย สว่างอารมณ์ รองนายกอบต.เขาคันทรง ได้รับมอบหมายจากนายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง กล่าวเปิดการประชาคมรับฟังความคิดเห็น โรงงานผลิตแผ่นโฟมและฟิล์มพลาสติกของ บริษัทซันนิว แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด ตั้งอยู่พื้นที่หมูที่10 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยมีนายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายกอบต.เขาคันทรง นายเจริญพร แก้วสุมา กำนันตำบลเขาคันทรง นายวิรัตน์ เขตรดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 นายสมโชค แก้วกลม สมาชิกสภาอบต.เขาคันทรง นายจิรวัฒน์ พุทธรรม สมาชิกสภาอบต.เขาคันทรง และนายเกรียงศักดิ์ พิมาพันธุ์ศรี ประธานสภา นายเจริญพร แก้วสุมา สุมากำนันต.เขาคันทรง นายวิรัตน์เขตรดง ผู้ใหญ่บ้าน.10พร้อมผู้ช่วยร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานผลิตแผ่นโฟมและฟิล์มพลาสติกในพื้นที่ อบต.เขาคันทรง

โดยบริษัทซันนิว แมททีเรียลส์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก อาคารสีเขียว การตกแต่งภายในรถยนต์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กีฬาและการพักผ่อน และการตกแต่งบ้าน โดยสินค้าของบริษัทจะถูกไปส่งจำหน่ายกว่า20ประเทศ ในหลายภูมิภาค โดยได้ให้บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ดูแลและศึกษาโครงการ

 

ภาพ/ข่าว ชำนาญ ใจเอื้อ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี