HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงพักแสนภูดาษMOUเปิดปฎิบัติการชุมชนยั่งยืน เอาชนะยาเสพติดในพื้นที่

พ.ต.ต.จิรวัฒน์ ยอดกระโหม ผกก.สภ.แสนภูดาษร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ

โดยมี นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นอภ.บ้านโพธิ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์ รองผบก. ภ.จว.ฉะเชิงเทรานายสุจิตต์ บุญช่วย ผอ.รพ.สต. นายสุรเชษฐ ยะโกบี กำนันตำบลเกาะไร่ นายสุรพล พลอยน้ำเพ็ชร นายก อบต.เกาะไร่ นายยุวเทพ สุริยะใส ผญบ.หมู่ 1 นายศาสตรา วงศ์สวัสดิ์ อิหม่ามมัสยิดอัลวะต้อนียะห์ (สุเหร่าขาว) พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. สมาชิก อบต. ผู้บริหารสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ มัสยิดอัลวะต้อนียะห์ (สุเหร่าขาว) หมู่ 1 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา